Lịch Học Nhiếp Ảnh

 

Các khóa học 2020

Chiều Tối từ 6h15 – 7h45

246 hoặc 357 & sáng CN/ 2tuần/8buổi

Khóa Làm Chủ Máy Ảnh

15/09/2020 Tối 357 6h15-7h45
_____________________________

13/10/2020 Tối 357 6h15-7h45
______________________________

10/11/2020 Tối 357 6h15-7h45
______________________________

Khóa Nâng Cao

29/09/200 Tối 357 từ 6h15 – 7h45
_______________________________

27/10/2020 Tối 246 từ 6h15 – 7h45
________________________________

24/11/2020 Tối 357 từ 6h15 – 7h45
_________________________________

 

 

  • Lớp học không nhận quá 10 học viên
  • Hoc phí ưu đãi khi đăng ký trước 7 ngày khai giảng
Kase Filters VN
Leofotovietnam