Lịch Học Nhiếp Ảnh

 

Các khóa học 2020

Chiều Tối từ 6h15 – 7h45

2-4-6 và sáng CN/ 2tuần/8buổi

Khóa Làm Chủ Máy Ảnh

06/07/2020
_____________________________

03/08/2020
______________________________

07/09/2020
______________________________

Khóa Nâng Cao

20/07/200
_______________________________

17/08/2020
________________________________

21/09/2020
_________________________________

 

 

  • Lớp học không nhận quá 10 học viên
  • Hoc phí ưu đãi khi đăng ký trước 7 ngày khai giảng