Sản Phẩm Tượng

  • September 11, 2016

Chụp quảng cáo cao cấp

Sản Phẩm Tượng

      Chúng tôi là Photogapher kinh nghiệm lâu năm nên hiểu các yêu cầu đòi hỏi khắt khe về chụp sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm Tượng. Sản phẩm phải được đồng thời thể hiện các yêu cầu như sau:

  • Thể hiện được chất liệu của sản phẩm.

  • Thể hiện đầy đủ chi tiết của vân gỗ

  • Thể hiện đúng kết cấu của sản phẩm. (nổi khối 3D)

  • Thể hiện đúng màu sắc của sản phẩm

Chúng tôi Cam Kết: Tất cả chụp chuẩn ngay từ file gốc

**Chụp sản phẩm quảng cáo chuyên nghiệp cần được thống nhất các đặc điểm thiết yếu của sản phẩm cần được thể hiện trong ảnh chụp. Nếu bạn có một bức ảnh sản phẩm đẹp, thì những tấm hình đó sẽ khiến cho khách hàng bị thu hút, quan tâm hơn và quan trọng nhất là có thể thuyết phục được khách hàng mua những sản phẩm đó.

Liên hệ: NAG – Mr Quốc Anh 0917.92.08.08 – 0986.14.06.06

adh_7028   adh_7190

Hình Ảnh trung thực, mô tả kết cấu, đầy đủ chi tiết

adh_7489  adh_7337

Sản Phẩm truyền tải được tâm tư của nghệ nhân

adh_7698  adh_7697

Đăc tả chi tiết

adh_7084  adh_7550

Đúng màu sắc Sản phẩm

adh_7496   adh_7091

Chụp Chuẩn ngay từ file gốc

Taps: Sản Phẩm Tượng, Tượng Đức mẹ Ban Ơn, Đức Mẹ Lộ Đức, Đưc mẹ Fatima, Đức mẹ Tà Pao, Chụp Quảng Cáo